Zaujímavosti -> Z histórie poisťovníctva

Aj keď ja pracujem v poisťovníctve od roku 1991, keď na slovenskom trhu po demonopolizácii tohto odvetvia pôsobili tri poisťovne ( Slovenská ..., Otčina poisťovňa a.s. a Kooperatíva, družstevná poisťovňa) história tohto odvetvia je samozrejme oveľa dlhšia.

Už v treťom storočí pred n.l. pri lodnej preprave svojich produktov čínski obchodníci rozdeľovali svoj tovar medzi viacero lodí, aby tak znížili stratu pri potopení plavidla. Podobné dohody o vzájomnom zdieľaní strát pri preprave tovaru karavánami existovali aj v Indii a Mezopotámii.

Aj v starovekom Egypte sa snažili panovníci o zhromažďovanie zásob potravín ako rezervu pred živelnými pohromami o čom nakoniec svedčí aj známy biblický príbeh o Jozefovi a jeho predpovede faraónovi o siedmych rokoch blahobytu a po nich prichádzajúcich siedmych rokoch hladomoru a následnom vytváraní 'štátnych hmotných rezerv'.

V Zo starého Ríma sú známe počiatky 'životného a úrazového poistenia' rímskych legionárov ktorý pri zranení boli odškodňovaní a rovnako aj ich rodiny v prípade smrti.

Podobné združovanie a vytváranie spolkov za účelom znižovania rizík a rozloženia strát sa dialo aj v stredoveku hlavne v mestách za účelom zníženia strát pri požiaroch. Významným motorom rozvoja poisťovníctva bol rozmach lodnej dopravy a priemyslu. Edward Lloyd , register lodí je počiatkom moderného poisťovníctva. Táto najvýznamnejšia poisťovacia burza pôsobí dodnes v Londýne pod názvom Lloyds.

Poisťovníctvo v našom regióne bolo ovplyvnené aj nízkym podielom priemyslu a orientáciou na poľnohospodárstvo. Na slovenskom území počas Rakúsko Uhorska pôsobili výhradne zahraničné poisťovne najmä české, rakúske , uhorské ....

V Prešove pôsobila v tom čase najväčšia Prvá uhorská poisťovacia spoločnosť prostredníctvom Hornouhorskej prvej priemyselnej a úverovej banky od roku 1868.v roku 1872 vznikol Prešovský spolok pre zabezpečenie vydaja a vena a Prešovský dobytok poisťujúci spolok o rok na to však obe tieto spolky zanikli.

Po vzniku spoločného štátu v roku 1919, vznikla Prvá slovenská poisťovacia spoločnosť, účastinný spolok v Žiline a neskôr spolok s obdobným názvom ale so sídlom v Bratislave. Výsledkom politických rozhodnutí bolo prevzatie kmeňa od maďarských poisťovní novovzniknutou Slovanskou poisťovňou, účastinnou spoločnosťou. Rozvoj poisťovníctva zaznamenal v ďalších rokoch rozvoj. V roku 1937 pôsobilo v Československu 76 domácich a 17 zahraničných poisťovní.

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa stala na našom území poisťovňa Tatra, ktorá pre zmenu tentokrát prevzala poistné kmene od českých poisťovní dovtedy pôsobiacich na našom území.

Napriek reorganizáciam a útlmu poisťovníctva počas vojnových rokoch pred znárodnením dekrétom z 24. októbra 1945 pôsobilo na území Československa 733 poisťovní, poisťovacích spolkov a pobočiek zahraničných poisťovní. Od 1.1.1947 vzniklo 5 poisťovní z nich najvýznamnejšia sa na Slovensku stala poisťovňa Slovan a neskôr po februári sa všetky zlúčili do Československej poisťovne n.p., ktorá sa od 1.1.1969 rozdelila na dva samostatné závody Česká štátna poisťovňa a Slovenská štátna poisťovňa.

V ďalšej sekcii si môžete pozrieť ako sa v čase menila grafika a text poistných zmlúv aj vplyvom vyššie popísaných politických a spoločenských zmien.

Informácie o najvýhodnejšom PZP pre Vaše auto získate na tel: 0903 618 456 , 0949 772 893 alebo e-mailom na info@vasapoistka.sk

Informácie o vkladoch a úveroch získate [TU]


Nájdete nás na stránke Google+Nájdete nás na stránke Google+

  GAP - poistenie finančnej straty
EUROgap

Zaujímavosti


Nové poistenie bývania od Colonnade u nás so zľavou.
29.02.2024
Ponuka 📣 1️⃣5️⃣% zľavy‼️ na prepracovanie starších poistiek bytov, domov a domácností /SIP, a.s., QBE, resp. Colonnade/ na nový produkt VIVA s rozšírenými rizikami v základom balíku 💡 (bezlimitné poistenie skiel, skratu/prepätia spotrebičov,..zemetrasenie od 0 stupňov EMS-98) a množstvom voliteľných pripoistení (havárie bicyklov, vecí v aute, zdravotnickych pomôcok, allriskového plnenia,...) ostáva Vám u nás naďalej k dispozícii až do 30.05.2024.
VIVA
PF 2024
Prajeme Vám úspešný rok 2024, plný radosti, aby Ste ho prežili v plnom zdraví s potrebným kúskom šťastia a bez poistných udalostí.
To Vám želajú

Jana Žilková Hudák a Martin Gáll
Komplexné poistenie bývania
10.12 .2023 mg
Poistenie bytu domu a domácnosti už dávno nie je len o živelných rizikách, krádeži a zodpovednosti za škodu. Dnes si môžte v rámci poistky bytu/domu uzatvoriť aj poistenie batožiny v aute, havarijné poistenie bicykla,.. aj ALLRISKOVÉ poistenie, ktoré vám zabezpećí náhradu všetkých škôd, aj tých ktoré nie sú určené v poistných podmienkach. Info: 0949 772 893 / 0903 618 456.
Pripoistenia
Úrazové poistenie posádky auta
mg11/2023
Pri poistení auta myslite aj na tých, ktorí sa v ňom budú voziť. Na Vašich zamestnancov, obchodných partnerov, Vašu rodinu. V nich je Váš najväčší kapitál. To najmenej čo môžte urobiť je zabezpečiť pre nich odškodnenie pri havárii vo forme úrazového poistenia "sedadiel" - posádky vozidla. Poistenie Vám dojednáme nezávisle od povinného zmluvného i havarijného poistenia aj na "diaľku".
Info na 0949 772 893 / 0903 618 456.
Poistenie sedadiel
Podpoistenie nehnuteľností
mag10/2021
Poistenie stavieb v minulosti nevyžadovalo od nás veľa pozornosti. Poistné podmienky sa príliš nemenili a rovnako ani cena poistenia. S rozvojom hypoték začali banky klásť hlavný dôraz na výšku poistnej sumy.
Poistná suma by mala odzrkadľovať cenu, za ktorú by ste dnes kúpili úplne rovnakú nehnuteľnosť ako je Vaša, ak by došlo následkom poistnej udalosti k tomu, že Vaša nehnuteľnosť by sa stala neobývanou.
Preto je potrebné nehnuteľnosť poistiť nie na výšku úveru, ale na tzv. východiskovú hodnotu (u bytov na trhovú cenu). Pri poistení len na výšku úveru bude pri odškodnení v plnom rozsahu uspokojená len banka (ak hypoúver je 80% z ceny nehnuteľností a poistná sume je určená zo znaleckého posudku zo všeobecnej hodnoty).
Vzhľadom k prudkému rastu cien nehnuteľností, je potrebné častejšie prehodnocovať poistenie nehnuteľností už aj vzhľadom k možnosti podpoistenia.
Ak trhová cena bytu je 80 tis.€ a Vaša poistná suma na zmluve je 40 tis.€, potom každé odškodnenie od poisťovne bude hradené len v 50% výške skutočnej škody.
Dnešné poistenia nehnuteľností zohľadňujú širší rozsah rizík (atmosférické prepätie, zatečenie, búrlivý vietor, vonkajší vandalizmus...) asistenčných služieb a preplácajú aj náklady na náhradné ubytovanie, ak sa Vaša nehnuteľnosť stane neobývateľnou.
Obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19
16.03.2020 mag
Naša kancelária Vám aj naďalej poskytuje poistné poradenstvo pri uzatváraní poistných zmlúv a našim klientom aj poradenstvo pri škodách. Všetky služby však poskytujeme v obmedzenom režime, zväčša z domu, preto predlžujeme lehotu na spracovanie Vašich požiadaviek na 48 hodín od ich zaslania. Kontaktujte nás na tel. č. +421 903 618 456 alebo +421 949 772 893, resp. emailom na info@vasapoistka.sk, alebo hudak.jana@vasapoistka.sk
Havarijné poistenie v Colonnade poisťovni prevezme Uniqa
14.06.2019 mag
Od 01. 07. 2019 poisťovňa Colonnade S.A.(predtým QBE poisťovňa) prevádza všetky poistné zmluvy havarijného poistenia do správy poisťovne Uniqa.
Poistné podmienky zostávajú zachované, v prípade škody po tomto termíne, však už bude potrebné kontaktovať poisťovňu Uniqa.
Pre našich klientov sa nič nemenní a aj naďalej budeme poskytovať servis a asistenciu pri vybavovaní škodových udalostí, tak ako pri všetkých nami spravovaných zmluvách.
Oficiálne oznámenie o prevode poistenia motorrových vozidiel nájdete v prílohe.
Oznámenie o prevode poistného kmeňa mv
Prečo sa nám poistné zvyšuje
16.10.2018 mag
V najbližšej dobe nám začnú poisťovne zasielať zvýšené predpisy poistného na všetky produkty majetkového poistenia ( poistenie auta, bytu, domácnosti, chaty, zodpovednosti, celoročné cestovné poistenie,..)
Na všetky produkty neživotného poistenia sa totiž aplikuje nedávno vládou zavedená nová daň z poistenia vo výške 8%.
Táto daň sa týka všetkých aktuálnych zmlúv, teda aj tých uzatvorených pred účinnosťou tohto zákona (01.01.2019). S tým súvisia náročné administratívne procesy ktoré museli poisťovne zaviesť do procesu správy zmlúv.
Keďže však zároveň dochádza k prudkému navyšovaniu miezd nielen v automobilovom priemysle a to sa zároveň prejavuje aj na rastie cien za opravy po škodových udalostiach.
Rast poistenia sa dal očakávať aj v súvislosti zavedení do praxe smernice Solvency II, ktorá sprísňuje tvorbu rezerv na budúce poistné udalosti.
Všetky tieto faktory ovplyvnili zvyšovanie cien poistenia u majetkových zmlúv, ktoré očakávame na úrovni 10-12%.

Dobrá správa pre klienta je, že poisťovne musia novú výšku poistného oznámiť najmenej 10 týždňov pred splatnosťou, takže máte čas na to aby sme Vám pomohli optimalizovať Vaše náklady na poistenie.

QBE sa mení na COLONNADE
Od 01.05.2016 sa oficiálne mení QBE Insurance Group Limited na spoločnosť Colonnade Insurance S.A.. QBE pôsobila na našom trhu od roku 2005, keď kúpila vtedy aktíva Slovenskej investičnej poisťovne, a.s. (vznik 1999).
Nový názov spoločnosti COLONNADE súvisí s rozhodnutím QBE previesť svoje organizačné zložky, pobočky v strednej Európe, ich poistné kmene a poisťovaciu činnosť na spoločnosť Colonnade Insurance S.A., Rue Eugène Ruppert 20, Luxemburg (ďalej len „Colonnade“). Poisťovňa Colonnade je dcérskou spoločnosťou významnej poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Fairfax Financial Holdings Limited v Kanade, ktorá je evidovaná na burze cenných papierov v Toronte a ktorá vstúpila na európske trhy prostredníctvom poisťovne Colonnade.
Pre klientov sa v podstate nič nemení a o ich zmluvy s pôvodnými poistnými podmienkami sa bude starať rovnaký tím ľudí s centrálou v Košiciach na rovnakej adrese:
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Štúrova 27, 042 80, Košice a rovnakých kontaktných tel. číslach - info:055 6826 222.


Colonnade
ASTRA poisťovni bola odobratá licencia.
Zdroj NBS 31.08.2015
Rumunský úrad pre dohľad nad finančným trhom (ASF) odňal povolenie na činnosť najväčšej rumunskej poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (alebo „ASTRA"), ktorá pôsobila aj na území Slovenskej republiky.
ASTRA poisťovňa, a.s. (Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť Astra S.A.) pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom na Plynárenskej v Bratislave pôsobila u nás od konca roku 2012.
Viac nájdete v tlačovej spáve NBS [tu].
Šetrná oprava karosérie auta po krupobití.
13.05.2015 aktualita
PDR - Paintles Dent Repair je metóda opravy preliačín karosérie nielen po krupobití, ale aj pri neopatrnom otváraní dverí, parkovaní a pod.
Vyvinutá bola pôvodne v Nemecku a používala sa pri montáži prototypov. Znovu objavená bola v 60.-tych rokoch v USA. Spočíva v oprave bez poškodenia laku, teda bez potreby lakovania karosérie a tým zachováva pôvodnú protikoróznu ochranu.
Video z recenziou televízie PRIMA nájdete [tu]
Kontakt: Dent Away Global Hail Group, Ľubochnianska 5.
Pre našich klientov poskytnú vopred, zdarma kalkuláciu opravy. kontakt: 0949 772 893, obhliadka: 0908 485 007.

Veselé Vianoce
Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

Martin Gáll
Jana Hudák
Veselé Vianoce
9. ročník ankety SIBAF award 2014 - celkový víťaz QBE
23.10.2014
Výsledky prestížnej ankety profesionálov - Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve - SIBAF 2014 o najlepšiu poisťovňu:
v oblasti poistenia priemyslu a podnikateľov
1.QBE, 2. AIG EuropeLimited, 3. Allianz-SP
v oblasti poistenia automobilov
1.Allianz-SP, 2.QBE, 3.UNIQA
Viac nájdete v [článku]
Kontakty na asistenčné služby pri havárii v zahraničí
16.07.2014 mag
Pred cestou na dovolenku vlastným autom si skontrolujte aj doklady k PZP – tzv. zelenú kartu, záznam o nehode a nezabudnite si do mobilu pridať kontakt na asistenciu pri nehode v zahraničí:
ALL-SP +421 2 529 33 112
AXA +421 2 2929 2929
ČSOB +421 2 444 500 50
GROUPAMA +421 2 208 54 208
GSL:+421 2 585 722 66
KOOP/KOM: +421 2 6353 22 36
UNIQA: +421 2 582 52 188
UNION: +421 (2) 2081 1811
WP: +421 257 889 333
ASTRA:+421 2 4920 5995
QBE:+421 2 444 53 097
Rovnaké kontakty platia aj pre asistenciu v rámci havarijného poistenia.
Dôchodkové poistenie do Soc. poisťovne vs. komerčné poistenie.
30.06.2014 mag
Určite lepšia alternatíva k dobrovoľným odvodom vo výške 115,71€ mesačne s neistým výsledok v dôchodku - podliehajúcim politickým tlakom - je komerčné poistenie s dopredu jasným výsledkom a pripoisteniami úrazu, denného odškodnenia v prípade PN a oslobodenia od platenia v prípade invalidného dôchodku s porovnateľným poistným. O dobrovoĺnom poistení do soc. poisťovne viac v článku, príklad komerčného poistenia nájdete v prílohe.
[článku]
Príklad komerčného poistenia
Poisťovne sumarizujú škody po víchrici
27.05.2014 z tlače
Ako hodnotia poisťovne škody po minulotýždňovej víchrici nájdete v nasledujúcom [článku]
Dobrý finančný agent Vám ušetrí peniaze aj nervy - ako ho nájsť ?
20.01.2014 z tlače
"Nezávislý" finančný agent je platený províziou od finančných inštitúcií, ktorých produkty Vám sprostredkuje. Nezáleží príliš na spoločnosti ktorú zastupuje, skôr na jeho odbornosti, skúsenostiach a znalostiach. Pre posúdenie kvality Vám môže pomôcť aj nasledujúci [článok]
Všetci klienti Wustenrot-u, majú možnosť uplatniť si zľavu 35€ na PZP
27.11.2013 mag
Klienti poisťovne Wustenrot môžu bez rušenia svojich zmlúv získať zľavu na svoje PZP vo výške 35€. Zľavu si môžu uplatniť na doterajšie poistné zmluvy vyplnením a zaslaním žiadosti najneskôr však jeden deň pred výročným dňom poistenia.
Zľavový kupón - Wustenrot
Havarijné poistenie bez spoluúčasti so všetkými rizikami
23.11.2014 mag
Jedna z alternatív je produkt Eurokasko EXTRA.
Blbá reklama, ale dobrá cena:
poistenie bez spoluúčasti na škode, všetky riziká a plnenie do 100% všeobecnej (trhovej) hodnoty - u nás už od 1,59% z novej ceny Vášho auta - akcia platí do 28.02.2014.

EURO KASKO EXTRA
Švábska ulica je opäť sprejazdnená
22.11.2013 z dennej tlače
Od tejto soboty vodiči budú jazdiť po novej okružnej križovatke, otvorená bude Švábska ulica a linky MHD budú rovnako presmerované na svoje pôvodné trasy. Viac nájdete v [článku]

Odťah v Prešove Vás bude stáť 83 eur.
30.10.2013 z dennej tlače
Viac nájdete v [článku]

Prvých dôchodcov z II.piliera švajčiarske dôchodky nečakajú
01.07.2013 z dnešnej tlače
Agresívna kampań a premotivovaní sprostredkovatelia nalákali do druhého piliera aj poistencov, ktorí budú z výsledku svojich "švajčiarskych dôchodkov" sklamaní. Viac nájdete v [článku]. Krátka doba sporenia, kríza ale aj nedostatočná odbornosť sprostredkovateľov, neustále zmeny a neistota v správcovských spoločnostiach = výsledok, ktorý sporiteľov nepoteší.
V Prešove horeli autá
14.05.2013 z tlače
Podpaľači áut sa realizujú aj v Prešove. Viac v [článku.]
Allianz Risk Barometer 2013
13.02.2013 tlačová správa Allianz-SP
Podľa štúdie poisťovne Allianz sú najobávanejšími rizikami pre podnikateľov prerušenie prevádzky a dodávok, prírodné katastrofy a požiare. Viac o závažnosti rizík a možných dôsledkoch sa dočítate v priloženej tlačovej spáve.
Allianz Risk Barometer 2013
Stopercentný nárast odhalených podvodov v Allianz-SP
25.01.2013 z tlače
Objem odhalených podvodov v Allianz-SP z nahlásených poistných udalostí stúpol oproti predchádzajúcemu roku na viac než dvojnásobok. Klientom poisťovne tak ušetrili 6,35 milióna eur. Nárast odhalených podvodov je aj výsledkom prísnejšej kontroly nahlasovaných poistných udalostí. Najviac pokusov o poistný podvod odhalili na strednom a východnom Slovensku.
Prajem Vám príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu Vašich blízkych.
Ing. Martin Gáll
Odloženie účinnosti GENDER smernice
03.12.2012 mag
Vláda SR odložila účinnosť ( neschválila návrh na zrýchlené legislatívne konanie) smernice Európskeho súdneho dvora o rovnosti pohlaví v poisťovníctve (GENDER) na 1.3.2013. V niektorých poisťovniach tak môžu ženy uzatvoriť poistenie za pôvodných "diskriminačných" podmienok a nižších cenách poistného aj po 21.12.2012.
Prešov - Zmena dopravného značenia počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých
Mesto Prešov 29.10.2012
Zmena organizácie dopravy okolo cintorína (časť Moyzesovej od cintorína po Sládkovičovu je jednosmerná, rovnako Krátka a Dilongova ulica) má uľahčiť sprejazdnenie tejto počas prichádzajúcich sviatkov (od 31.10.-4.11.2012, streda-nedeľa) exponovanej lokality.
Prešov - zmena organizácie dopravy
Nové ceny PZP
12.10.2012 mag
Nový cenník PZP 2012/2013 zatiaľ uvoľnila UNIQA, WUSTENROT a dnes UNION poisťovňa. Do konca októbra tak musia urobiť všetky poisťovne. Ceny platia pre nových klientov. Novinka od poisťovne UNIQA je pripoistenie čelného skla k PZP (od 25€).
Výsledky SIBAF award 2012
11.10.2012
Výsledky ankety Slovenskej asociácie sprostredkovateľov poistenia SIBAF award 2012 o najlepšiu poisťovňu v neživotnom poistení. Poisťovňa priemyslu a podnikateľov : 1.QBE, 2. Allianz-SP, 3. HDI Versicherung AG. Poisťovňa automobilov : 1.Allianz-SP, 2. QBE, 3. UNIQA
Poisťovací agent
04.09.2012 mag
V médiách je často poisťovací agent vykresľovaný ako ten „zlý“ čo sa nabaľuje na poistení a zvyšuje jeho cenu. Je to však poľutovaniahodný omyl. Viac nájdete v [článku]
V kocke o poisťovníctve od Insurance Europe
21.08.2012 SLASPO
Zaujímavým krokom k zvyšovaniu finančnej gramotnosti je brožúra - [Ako funguje poisťovníctvo] - ktorú vydala Insurance Europe a jej slovenský preklad pripravila SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní). Dúfame že sa jej dostane širokej pozornosti a prispeje k racionálnemu pohľadu na poisťovníctvo a jeho význam pri ochrane zdravia a majetku.
Zásady ochrany majetku pred odchodom na dovolenku
11.07.2012 z
Základné zásady ochrany Vášho majetku pred odchodom na dovolenku nájdete v [článku]. Termín a dobu dovolenky samozrejme nezverejňujte na sociálnych sieťach a upozornite na to aj svoje deti.
QBE - všetko o Poistení zodpovednosti za škodu
18.06.2012 QBE
Všetko o základnom poistení každého podnikateľa - Poistení zodpovednosti za škodu - nájdete v novinkách z QBE.
QBE Newsletter 6/2012
Detské poistenie má chrániť najmä rodiča
14.06.2012 mag+tlač
Základným zmyslom detských poistení je finančné zabezpečenie nielen vstupu do života – to je „sporivá časť“- ale hlavne finančná pomoc v prípade výpadku príjmu jedného, prípadne oboch rodičov (smrť, invalidita) bez nutnosti ďalšieho platenia. Toto Vám neumožní žiaden iný sporiaci produkt. Výber detských poistení na našom trhu nájdete v [článku].
Najväčšie škody QBE v Európe v roku 2011
28.05.2012 QBE Newsletter 5/2012
V prílohe nájdete sumár najväčších škôd skupiny QBE v Európe v roku 2011.
Napr.: škoda z prerušenia výroby v RENAULT-e v dôsledku zemetrasenia v Japonsku a prerušenia dodávok od tamojších dodávateľov - 200.mil €
Najväčšie škody QBE v Európe v roku 2011
Dočkáme sa opätovnej podpory III. piliera ?
09.05.2012
Podľa tohto [článku] vláda uvažuje o podpore dobrovoľného sporenia na dôchodok. Do roku 2010 si poistník mohol znížiť daňový základ o platbu na životné poistenie, alebo dôchodkové sporenie najviac o 398,32 € ročne. Akú formu podpory zvolí terajšia vláda na to si musíme počkať.
QBE newsletter: Požiar hradu Krásna Hôrka
19.04.2012 QBE
Pohľad na požiar hradu Krásna Hôrka z hľadiska poisťovne QBE Insurance (Europe) limited ako člena konzorcia 5 poisťovní, ktoré tento objekt majú poistený. Viac v prílohe.
QBEnewsletter
Rally Prešov 2012 - dopravné obmedzenia
12.04.2012 OR PZSR
V dňoch 13. - 15.4. 2012 počas Rally Prešov 2012 bude premávka na jednotlivých miestach prejazdu vozidiel riadená dočasným dopravným značením a taktiež príslušníkmi PZ. Detailné obmedzenie dopravy nájdete v prílohe.
Rally Prešov - obmedzenie dopravy
Špekuláciám pri odškodení z havarijného poistenia odzvonilo. Aspoň v Čechách...
22.3.2012
Česká asociácia poisťovní vytvorila nový informačný systém ktorý má za úlohu odhaľovať poistné podvody. Viac nájdete v [článku] Informačný systém, ktorý monitoruje históriu klienta a vozidla ešte pred ukončením poistnej udalosti, teda v priebehu šetrenia spontánne vznikol aj u nás. V čase demonopolizácie komerčného poisťovníctva totiž všetci technici - likvidátori poistných udalostí boli bývalí kolegovia a takýto "kolegiálny" informačný systém zabránil mnohým poistným podvodom.
Ako si uplatňovať škody na aute spôsobené na neoznačených výtlkoch voči správcovi cesty
12.03.2012 z webu a mag
Poškodili ste Vaše auto na neoznačenom výtlku ? Ak ste neporušili žiadne dopravné predpisy (rýchlosť, alkohol) a zavoláte dopravnú políciu máte veľkú šancu na odškodnenie od správcu cesty. Viac v [článku .] Odporúčam však na rozdiel od článku uplatniť si škodu osobne a prípadne počkať s opravou na obhliadnutie technikom poisťovne vo väčšine prípadov je totiž správca (aspoň NDS donedávna bola) voči takýmto škodám poistený.
QBE - asistenčné služby k poisteniu majetku podnikateľov
21.02.2012 Newsletter QBE
QBE poisťovňa ponúka od februára 2012 k poisteniu podnikateľov zdarma pripoistenie asistenčných služieb. V prípade stavu núdze v mieste poistenia má poistený právo:
- využiť služby sklenára, kúrenára, plynára, elektrikára, zámočníka alebo inštalatéra do limitu 500€.
- ochranu poisteného objektu strážnou službou po dobu 48. hodín
- núdzovú telefonickú prevádzku kancelárie po dobu 5 dní.
Viac nájdete v prílohe - Newsletter QBE.
QBE Newsletter 02/2012
Poistné podvody na východe
07.02.2012 z regionálnej tlače
Poistné podvody v našom regióne mapuje zaujímavý článok Michala Franka.
[článok]
AutoCheck Platinum - rozšírenie záruky pre vaše auto
19.01.2012 QBE Newsletter
Tento poistný program od QBE, kryje mechanické a elektrické poruchy na poistených vozidlách. Podmienka poistenia je aby auto bolo staršie ako dva mesiace a do konca záruky poskytovanej výrobcom nechýbalo menej ako 10000 km. Ďalšie fakty nájdete v prílohe.
AutoCheck PLATINUM
NBS rušila povolenia pre činnosť finančným agentom.
13.01.2012 mag
Dôvodom odobratia povolení bolo nesplnenie podmienok vyplývajúcich zo Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve č. 186/2009 Z.z. Zatiaľ prišlo o licencie 86 osôb a 55 sprostredkovateľských spoločností. Po odňatí povolenia sa takáto osoba stáva nedôverihodnou v zmysle zákona a nové povolenie na činnosť môže dostať najskôr o 10 rokov.
Overiť povolenie na činnosť toho "Vášho" finančného poradcu môžte tu:
[Register NBS]
Novela sadzobníka pokút za priestupky účinná od 01. 01. 2012
02.01.2012 PZSR
Za porušenie zákazu predchádzania sa sankcia zvýšila zo 60 eur na 100 eur, za ohrozenie alebo obmedzenie iného účastníka cestnej premávky zo 100 eur na 150 eur. Za ohrozenie chodca na priechode hrozí bloková pokuta 150 eur. Za priestupky na označenom nehodovom úseku sa pokuta automaticky zvyšuje o 20 %.
Sadzobník pokút
PF 2012

Prajeme Vám v Novom roku 2012,
veĺa zdravia, štastia a pokoja.


Ing. Martin Gáll

Po ČSOB aj Allianz-SP vycúvala z II. piliera
27.12.2011 Allianz-SP
S účinnosťou od 1. decembra 2011 rozhodlo predstavenstvo Allianz - Slovenskej poisťovne o prevode podielu v dcérskej spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a. s., ktorá spravuje niektoré podielové fondy v rámci investičného životného poistenia Allianz – SP a o presune správy fondov na finančnú inštitúciu IAD Investments, správ. spol., a. s.

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších.

Najviac opilcov za volantom na východe Slovenska
14.12.2011 PZSR
Od novembra tohto roka je jazda pod vplyvom alkoholu nad jedno promile alebo odmietnutie vyšetrenia na jeho zistenie trestným činom. Polícia pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v mesiaci november riešila až 403 takýchto prípadov. V priemere tak denne odhalila až 13 opitých vodičov za volantom. Všetci sa dopustili trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za čo im hrozí až ročné väzenie.
Viac nájdete v článku .
[článok]

Ceny PZP 2011/2012
07.11.2011 mag
Ceny PZP sa napriek jesennej akcii nemenia oproti celoročnej ponuke. Poisťovne svojim klientom garantujú rovnaké ceny ako v minulom roku. Ušetriť zmenou poistky môžu majitelia áut s obsahom nad 2000 ccm a vyššom objeme, kde sa ceny pohybujú od 145 € ročne, kým v minuloročnej kampani začínali ceny na 170 € ročne.
Novinky v poistení áut
31.10.2011 mag
Uniqa spustila nové pripoistenie - GAP - k svojmu havarijnému poisteniu. Poistenie finančnej straty - GAP je možné dojednať aj k existujúcim zmluvám pre mv do 6. rokov.
Generali od 01.11.2011 ponúkne nový produkt havarijného poistenia s obmedzeným krytím len nezavinených škôd pri havárii - AUTOPROTEKT. Bude konkurenciou rok starého obdobného produktu od ALL-SP - AUTO ŠTART. Oba sú vhodné skôr skúseným vodičom starších áut.
Výsledky Ankety SIBAF® Award 2011
3.10.2011
V kategórii Poisťovňa priemyslu a podnikateľov
1. Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe) Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
2. QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
3. HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
V kategórii Poisťovňa vozidiel (KASKO a/alebo PZP)
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
2. QBE Insurance(Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
3. Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Kooperatíva - aktualizovaný zoznam zmluvných autoservisov
26.09.2011 Koop
Aktualizovaný prehľad – zoznam autoservisov, ktoré sú pri obhliadke technikmi Slovexperty od 20.9.2011 doporučované klientom poisťovne Kooperatíva v Prešove:
Zmluvné servisy Kooperatívy v Prešove
Policajná výzva na stotožnenie odcudzených vecí
21.09.2011 KR PZ SR Prešov
Prešovský policajný vyšetrovateľ vyhlásil verejný opis vecí, ktoré boli zaistené pri domových prehliadkach obvineného muža podozrivého z vlámaní do áut. Fotografie a popisy vecí (prevažne pracovného náradia) nájdete v odkaze. "[odcudzené veci]" Polícia vyzýva prípadných poškodených, svedkov, resp. iné osoby, ktoré opoznali dané veci, aby sa prihlásili na odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Prešove u vyšetrovateľa PZ, tel. č. 0961 80 3635 alebo na známom telefónnom čísle 158.
Aplikácia pre iPhone od Allianz SP pre hlásenie poistných udalostí
05.09.2011 Allianz SP
Allianz – Slovenská poisťovňa prináša pre klientov aplikáciu pre iPhone, ktorá umožňuje zdokumentovať a nahlásiť dopravnú nehodu priamo na mieste. Je určená pre klientov, ktorí majú v Allianz – SP uzatvorené havarijné poistenie. Recenziu, resp. návod na používanie tejto aplikácie nájdete na videu.
[video]
Novinky a aktuality aj na fb
30.08.2011 mag
Horúce novinky nájdete aktuálne aj na našej facebookovej stránke: [Allfin s.r.o. - poistenie na mieru]

Naši obchodní partneri
Novinka - poistenie čelného skla
16.08.2011 Wustenrot poisťovňa a.s.
Poistenie čelného skla pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia nárazom, haváriou, pádom predmetov, výbuchom, krupobitím, víchricou alebo stretom so zverou - ponúka novinka od Wustenrotu - poistenie sa uzatvára samostatne a stojí 40€/ročne (na sumu 200 €), alebo 60€/ročne (na poistnú sumu 500€). Spoluúčasť pri výmene čelného skla je 10%(poistenie po výmene skla zanikne), pri oprave nie je spoluúčasť.
Upozornenie NBS na nepovolenú činnosť súkromnej osoby a spoločnosti Blue Effect, s.r.o.
10. 08. 2011 | Tlačová správa NBS

Národná banka Slovenska upozorňuje potenciálnych investorov na nepovolenú činnosť pána Petra Vystavila a spoločnosti Blue Effect, s.r.o.
Pán Peter Vystavil ako súkromná osoba získava od záujemcov finančné prostriedky s prísľubom ich vysokého zhodnotenia. Táto osoba nie je registrovaná Národnou bankou Slovenska ako finančný agent.
Záujemcom sľubuje zhodnotenie vložených peňazí prostredníctvom investovania na burze a investícií do poistných produktov.
Národná banka Slovenska upozorňuje, že táto činnosť pána Petra Vystavila je v rozpore so zákonom a finančné prostriedky investované do aktivít pána Petra Vystavila nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách.
Viac nájdete v článku .
[článok]


Zmena dopravného značenia v Prešove
18.05.2011 KR PZ Prešov
Polícia upozorňuje vodičov, že dňa 22.5.2011 (nedeľa) dôjde v Prešove na troch križovatkách k zmene dopravného značenia a teda aj k výraznej zmene dopravnej situácie, nakoľko dôjde k zmene hlavných a vedľajších ciest.

Zmena sa týka týchto križovatiek:

- križovatka Ul. Škultétyho – 17. novembra

- križovatka Ul. Obrancov mieru – Nábrežná

- križovatka Ul. Požiarnická – 17. Novembra

Zmena bude na križovatkách riadne vyznačená dopravnými značkami. Upozorňujeme preto vodičov aby na uvedených križovatkách zvýšili pozornosť a opatrnosť a riadili sa novým dopravným značením, aby tak nedošlo ku kolíznym situáciám. V prvých dňoch budú na križovatkách aj policajné hliadky.
Odborné skúšky zo sektoru Poistenia a zaistenia
12.05.2011 mag
Dňa 6.5.2011 sme úspešne vykonali odborné skúšky zo sektoru "Poistena a zaistenia" pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti podľa zákona č.186/2009Z.z.

Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky
Zmena asistencie v Groupame
05.05.2011
Groupama poisťovňa zmenila rozsah aj poskytovateľa asistenčných služieb.
Od 01.05.2011 asistenčné služby pre havarijné aj pre Povinné zmluvné poistenie poskytuje spoločnosť Europ Assistance s.r.o. V prílohe nájdete asistenčnú kartu s rozsahom poskytovaných služieb.
Nová asistencia v Groupame
Newsleter QBE 4/2011
Z obsahu:
-riziká na stavenisku
-fakty o poistení LeaseGAP
-dopravné úrazy
Newsleter QBE 4/2011
Podporujeme Deň narcisov
Pred 15 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt Dňa narcisov. Počas rokov sa vypracoval vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií LPR v najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku. Takmer 95% populácie Slovenska tento projekt pozná a hodnotí ho pozitívne.
Deň narcisov - 15. apríl 2011
Najrizikovejšia cesta v Prešove
23.03.2011 zo správy KR PZSR Prešov
V našom meste sa najrizikovejší úsek cesty začína pri čerpacej stanici Shell na Ul. Levočská, pokračuje ulicami Duklianska a Bardejovska a končí na mostnom objekte mimoúrovňovej križovatky cesty I/18 s miestnymi komunikáciami obce Ľubotice.
Nanehodovejšie úseky ciest na základe sledovania v období od 01.07.2010 do 31.12.2010 zverejnilo KR PZSR v Prešove. Na tomto useku cesty sa za sledované obdobie stalo 23 dopravných nehôd.
najrizikovejšia cesta v Prešove
Reakcia Slovenskej asociácie poisťovní na návrh MFSR k poistnej ochrane štátneho majetku
11.03.2011
Považujeme za potrebné zdôrazniť, že v predloženom materiáli predkladateľ nevhodne vyhodnotil fakty týkajúce sa poistenia a z toho odvodil záver, ktorý je v priamom rozpore s povinnosťou chrániť zverený majetok podľa § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a tiež s logikou poistenia. Zarážajúce je, že MF SR je regulátorom poisťovníctva, a teda z tohto hľadiska by malo byť znalým princípov poistenia, pretože ich samo tvorí.

Nech je pre všetkých poučením, že v roku 2010 boli vyčíslené škody z povodní vo výške 500 mil. eur, ale poisťovne vyplatili „iba“ 80 mil., pretože to ostatné jednoducho nebolo poistené.
Viac v článku...
[článok]

Počet poisťovacích podvodov stúpa...
11.2.2011 z dnešnej tlače
Poisťovňa Allianz - SP oznámila nárast poisťovacích podvodov o 27% oproti predchádzajúcemu obdobiu v hodnote skoro 6 mil. €. Najviac prípadov skoro 500 sa týka podvodov pri PZP. Viac v článku...
[článok]
Čo je dokladom o poistení auta
01.02.2011 z dnešnej tlače
Dokladom o platnosti povinného zmluvného poistenia mv je tzv.: biela karta, mnohí vodiči, ale aj príslušníci dopravnej polície si však tento doklad zamieňajú so šekom o zaplatení.
Viac nájdete v článku .
[článok]


Prajeme Vám úspešný Nový rok 2011 bez poistných udalostí

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

EPICA 2010 - ocenenie pre \" Ružových kukláčov \"
22.11.2010
Reklamná kampaň " Ružoví kukláči" na PZP od Union-u ziskala cenu 24. rocnika prestiznej medzinarodnej kreativnej sutaze EPICA 2010.
EPICA 2010
KOOPERATÍVA zachováva klientom ceny PZP
29.10.2010
Potvrdenie o zachovaní výšky ročného poistného povinného zmluvného poistenia na individálnych poistných zmluvách s výročným dátumom od 01.11.2010 do 31.01.2011.
Potvrdenie o zachovaní cien a benefitov - Kooperatíva
Výsledky ankety SIBAF® Award 2010 pre QBE a Allianz
28.10.2010
QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, získala 1. miesto v kategórii „Poisťovňa priemyslu a podnikateľov“ a 2. miesto v kategórii„Poisťovňa vozidiel“ v ankete o najlepšiu poisťovňu roka SIBAF® Award 2010, ktorej organizátorom je Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve. Allianz SP získala v uvedených kategóriach 2. a 1. miesto. QBE Insurance (Europe)Limited bola ocenená aj v predchádzajúcich rokoch 2006, 2007, kedy sa umiestnila na 3. a 2. mieste.
Motorkári v USA vysúdili od poisťovní milióny
28.10.2010
Podstatou sporu, ktorý sa rozpútal ešte v roku 2008, bolo nadhodnocovanie ceny poisťovaných motoriek niektorými spoločnosťami. Inicioval ho dnes už 33-ročný David Morais z Dartmouthu, od ktorého si poisťovňa vypýtala za jeho Harley Davidsona 750 dolárov (543,5 eur).
[článok]
Najagresívnejší sú vodiči BMW
27.10.2010
Aspoň tak to tvrdí prieskum z Veľkej Británie, na druhom mieste skončili vodiči "bielych dodávok"...presne ako u nás
[článok]
Ceny PZP 2011 (2)
15.10.2010
Včera zverejnila nové sadzby PZP aj poisťovňa Wustenrot. Sadzby platné od dnes sú vyššie o 10€. V prílohe sú uverejnené na porovnanie aj sadzby z predchádzajúceho poistného obdobia.
PZP 2011 od Wustenrotu
Ceny PZP 2011 (1)
13.10.2010
Po poisťovniach UNION a GENERALI zverejnila kampaňové ceny PZP 2011 aj ČSOB poisťovňa. Z asistenčných služieb vyberáme : oprava vozidla na mieste, alebo odťah do najbližšieho servisu SR/EU 80€/80€, v prípade poruchy vozidla SR/EU 40€/80€...
EuroGAP 100% poistenie Vášho auta
29.09.2010
Ochranu investície pri kúpe Vášho mv si môžte poistiť nielen pri leasingu. QBE Insurance Limited, rozšírila dobu poistenia aj na 4 roky. V prílohe nájdete aktuálne jednorazové poistné. Produkt odporúčame aj pri kúpe ojazdených mv, pri určení poistného sa vychádza z obstarávacej ceny uvedenej na faktúre a poistenie je platné len súčasne s havarijným poistením.
Sadzby EuroGAP
Z tlače
07.09.2010
O možnostiach zmeny PZP.
Kto nie je spokojný so svojou súčasnou poistkou na auto, musí najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia doručiť do poisťovne výpoveď.
[celý článok]
O spôsoboch zabezpečenia Vášho dieťaťa.
Rodičia si môžu vybrať zo širokej škály finančných programov ako termínované vklady a vkladné knižky, podielové fondy, kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie...
[celý článok]
Rozšírenie služieb pre motoristov od Wustenrot-u
02.07.2010 mag
Wustenrot poisťovňa prišla s rozšírením služieb pre motoristov so zmluvnou sieťou " svojich" autoservisov. Novinkou je pri použití servisu zníženie spoluúčasti ... Viac nájdete v priloženom letáku.
Leták autoservisy W.P.
Ochotný pomocník prepichuje pneumatiky
22.06.2010
Dajte si pozor na parkoviskách pri obchodných centrách v Prešove !!! Úraduje tu " ochotný pomocník " pri výmene poškodených pneumatík. Jeho foto nájdete v článku z Prešovského Korzára
[článok]

Záplava v Prešove z 4.6.2010
07.06.2010
Zdokumentovaný postup záplav v Prešove a okolí nájdete na stránkach spravodajského portálu z nášho regiónu www.zivotpo.sk [fotogaléria]
Správa o nehode
01.06.2010 mg
Info ako správne používať a vyplňovať tlačivo " [Správu o nehode] " . Samotné univerzálne tlačivo si môžte v prípade potreby stiahnuť nižšie .

Správa o nehode - tlačivo
Bezpečnostné pásy inak
25.05.2010
Zaujímavé video z kampane za používanie bezpečnostných pásov.
[video]
Poisťovne rátajú škody po povodniach
19.05.2010
Klienti môžu poisťovniam hlásiť škodu telefonicky alebo vyplnením a zaslaním dokumentov prostredníctvom internetu, poštou alebo osobne na kontaktnom mieste. Poisťovne však žiadajú klientov, aby škody nahlásili v čo najkratšom čase po jej vzniku a ak je to možné, počkali s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci do vykonania obhliadky technikmi. V opačnom prípade odporúčajú klientom odfotografovať škody a poškodené veci odložiť pre dokumentáciu.
[celý článok]
Zmeny v životnom poistení
18.05.20010
Všeobecne o možnostiach úpravy životného poistenia a dôsledky neplatenia poistného nájdete v dnešnom článku na hnonline.sk. Čo umožňuje konkrétne z týchto úprav Vaša zmluva nájdete v poistných podmienkach....
[celý článok]
Na cestách pribúda áut bez povinného poistenia
Neplatenie povinnej poistky sa berie ako správny delikt. Obvodné úrady každý podnet preskúmajú. Majiteľa auta vyzvú, aby doložil, že zákon neporušil. Teda že poistku platí alebo auto predal, prípadne ho vyradili z evidencie. Ak to nedokáže, úrad mu uloží pokutu od 16,60 do 3.319 eur. Keď ju neuhradí, dostane sa k slovu exekútor.
[celý článok]
Pobočka Triglavu na Slovensku končí
27.04.2010
Triglav založil pobočku na Slovensku pred tromi rokmi s veľkými plánmi – okrem iného chcel predstaviť povinné zmluvné poistenie a získať celkovo päť percent trhu. [celý článok]
Sedem najväčších chýb, ktorých sa môžete dopustiť pri rokovaniach s poisťovňou
23.04.2010
Poistenie nie je žiadna mágia, v ktorej by ste sa museli strácať. Je pravda, že rozhodne pomôže, keď budete pojmom rozumieť, ale niekedy stačí aj to, že si len prečítate všetko, čo podpisujete. Nikdy sa nenechajte natlačiť na podpísanie zmluvy \\"teraz hneď a tu\\" a vždy si vyžiadajte zmluvu a poistné podmienky domov. Keď vám ich predajca odmietne vydať, zmeňte predajcu alebo poisťovňu.
[celý článok]
Opitý šofér nakladiaku zdemoloval v Prešove predajňu áut
20.04.2010
Ako dopadla jazda s 2,5 %o alkoholu v krvi ak sa do cesty postavil autosalón si prečítate tu [celý článok]
Trocha k prešovskej Sisi mánii v médiách:
16.04.2010
Jej dcéra Gisela Louise Maria arcivojvodkyňa Rakúska, princezna Bavorská svoj život venovala sociálnej a náboženskej angažovanosti. Zakladala charity, počas 1. svetovej vojny zriadila v svojom paláci nemocnicu. Okrem iného bola aj patrónku spolku Gisela, život a výbavu vzájemně pojišťujícím.
Zmluva - spolok Gisela 1917
Krádeže áut 29.3.2010
30.03.2010
V Prešove na Volgogradskej ulici ukradli Škodu Octavia combi čiernej farby s evidenčným číslom PO432CN. Na zadnom skle auta je nápis TERMO BRAVO.
Lloyd´s a QBE
24.03.2010 QBE Newsletter
Lloyd´s je svetovo najznámejšia značka v oblasti poistenia často mylne vnímaná ako poisťovňa. Loyd´s je však najväčší poistný trh, poistná burza s viac ako 300 ročnou históriou. Akreditovaný maklér prináša od klienta obchodný prípad a ten je následne upisovaný komerčnými poisťovňami.
Lolyd´s a QBE
AXA upravuje poistné na existujúcich zmluvách PZP
18.03.2010 AXA
Spoločnosť AXA týmto oznamuje, že v zmysle článku 3 ods. 6 Hlava I poistných podmienok Auto, nové sadzby poistného sa od 1. mája 2010 vzťahujú na všetky uzavreté poistné zmluvy PZP, a to od ich nasledujúceho poistného obdobia.
aktuálne sadzby
Kampaň hypoúvery od UniCredit Bank
15.03.2010
Výhodné transparentné úročenie-klient má základnú sadzbu–EURIBOR odvodenú od úrokovej sadzby tvorenej na peňažnom trhu, teda nezávisle od banky a pozná maržu svojho úveru po celú dobu splácania úveru+50% zľava z poplatku+darčeky+pre každého klienta kreditná karta Visa Classic Sphere s 50 % zľavou na 1. rok alebo Diners Club White na 1. rok zdarma s predschváleným limitom podľa výšky schváleného hypoúveru do 30.04.2010
Unicredit akcia
ponuka Allfin Real-u

V spolupráci s našimi partnermi ponúkame bývanie v Prešovských novostavbách :

-apartmány Torysa na Mukačevskej ulici, cena za m2 - 1.120 € ( pred dokončením )
-apartmány Táborisko na Hviezdnej ulici, cena za m2 – 1.107 € (vo výstavbe)
-pripravovaná výstavba bytového domu v centre na Jarkovej ulici

Exkluzívne pozemky v lokalite „Šibeňa hura" - pripravovaná obytná štvrť Platea Nova v cenách 79 € za m2 ( rozloha parciel od 500 do 1200 m2 ).

Montované domy z výlučne prírodných materiálov ľahkej keramickej koštrukcie
s rýchlou realizáciou za bezkonkurenčnú cenu (hrubá stavba od 23.740,50€)

tel.:051/7582165,mobil.: 0905 928 726,www.allfinreal.sk
Slovenské Amslico má nového majiteľa
09.03.2010
Bývalá najväčšia poisťovňa sveta AIG sa v poslednom týždni zbavuje významných aktív. Odpredáva aj skupinu Alico, ktorej súčasťou je aj slovenská Amslico AIG Life.
[celý článok]
ING chce predať všetky svoje poisťovne
06.03.2010
Holandská skupina finančných služieb ING plánuje predať v rámci prvotnej verejnej ponuky akcií (IPO) celý svoj poisťovací biznis.Povedal to pre agentúru Bloomberg v Prahe šéf poisťovacej divízie pre strednú Európu Tom Kliphuis.
[celý článok]
Novinky z Wustenrotu
02.03.2010
Wustenrot poisťovňa po uvedení samostatného úrazového poistenia - Úraz a zodpovednosť - s možnosťou pripoistenia okrem úrazových rizík aj liečebných nákladov a zodpovednosti s celosvetovou platnosťou príchádza s inováciou havarijného poistenia.
Poistenie si môžte dojednať aj len na riziko havárie a živelných škôd. Zaujímavosťou je rozšírenie územnej platnosti na Ukrajinu a možnosť uzatvorenia poistnej zmluvy na dobu určitú - 3 rokov so zvýhodneným poistným.
Len poistenie nehnuteľnosti a domácnosti nemusí stačiť
16.02.2009
Ponuky poisťovní v oblasti poistenia nehnuteľností, resp. domácností sa neustále rozširujú a dopĺňajú. Každý, kto kupoval nehnuteľnosť na úver, ju má aj poistenú. Rovnako ako aj tí, ktorí si svoj majetok hnuteľný aj nehnuteľný vážia a poznajú jeho hodnotu a význam takéhoto poistenia.
Mysleli ste však pri uzatváraní zmluvy aj na udalosti, ktoré sú rovnako neočakávané ako živelné udalosti, ale riziko ich vzniku môže byť vyššie?
Viac nájdete na ...
[celý článok]

Novinky z QBE poisťovne
03.02.2010
Vyšlo nové číslo informačné magazínu QBE. Okrem iného informuje o formálnej zmene obchodného mena z dôvodu novelizácie Zákona o poisťovníctve na QBE Insurance (Europe) limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu .
Newsletter QBE
Zhodnotenie životného poistenia Wüstenrot v roku 2009
28.01.2010 Wustenrot poistovna a.s.
Napriek kríze v celom finančnom sektore ostáva zhodnotenie v kapitálotvorných životných produktoch za rok 2009 na úrovni roka 2008.
V životných poisteniach s jednorázovo plateným poistným pripíšeme klientom za rok 2009 celkový výnos až vo výške 4,5 % p.a.
V produktoch ŽP01, ŽP02, ŽP06 s bežne plateným poistným pripíšeme klientom za rok 2009 celkový výnos až vo výške 5,0 % p.a.
V produkte Životné poistenie pre zdravie a dôchodok ŽP04 s bežne plateným poistným pripíšeme klientom za rok 2009 celkový výnos až vo výške 6,0 % p.a.

Nenechajte sa ukrátiť o odškodnenie
19.01.2009 z HN
Dopravná nehoda môže v okamihu zmeniť váš život. Preto je vhodné vedieť, na čo máte podľa legislatívny nárok a ako žiadať adekvátne finančné odškodnenie.
Komplexné odškodnenie (poistné plnenie) v prípadoch škôd na zdraví sa skladá z viacerých samostatných nárokov. Tieto nároky sú v zákone taxatívne vymenované ako bolestné, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náklady spojené s liečením, strata na zárobku počas PN alebo ušlý zisk, náhrada za stratu na zárobku po skončení PN, jednorazové vyrovnanie, náhrada za stratu na dôchodku a vecná škoda.
Pri škodách na zdraví platí subjektívna dvojročná premlčacia lehota. Každý nárok treba riadne preukázať, prípadne vyčísliť. Napríklad bolestné preukážeme lekárskymi správami, kde bude konštatované, aké zranenia poškodený utrpel a spôsob liečby (hospitalizácia, operácia, komplikácie pri liečbe, rehabilitácie atď.).
[celý článok]
Ukradnuté autá - 19. 1. 2010
V Prešove na Rumanovej ulici ukradli Ford Escort combi zelenej metalízy tmavej, s evidenčným číslom PO-373DK.
INVESTIČNÝ GRAND - opäť v predaji spoločný produkt Komunálnej poisťovne a Erste bank AG
Jednorázové investičné poistenie - INVESTIČNÝ GRAND - pokračuje dopredaj tranže – štruktúrovaný dlhopis od Erste Bank. Podkladovým aktívom štruktúrovaného dlhopisu sú 2 indexy - Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 a S&P GSCI Light Energy ER, pričom prvý z nich meria výkonnosť 30-tich na burze obchodovaných spoločností, ktoré vyplácajú najvyššie dividendy v Eurozóne v pomere k trhovej cene ich akcií, kým druhý je index so zastúpením komodít podľa ich podielu na svetovej produkcii v posledných 5 rokoch.

Ak sa poistený dožije konca poistnej doby, poisťovňa mu vyplatí poistné plnenie vo výške aktuálnej hodnoty účtu. Emitent Erste Bank garantuje hodnotu dlhopisu pri splatnosti v zmysle údajov, uvedených v Infoliste pre podkladové aktívum produktu Investičný grand ( v prílohe ).
Ak poistený zomrie v dobe trvania poistenia, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške 1,10 násobku aktuálnej hodnoty účtu v deň vzniku poistnej udalosti.


Infolist
Čo robiť keď nemáte na platenie poistenia ?
15.01.2010 z mesec.cz
Životné poistenie je dlhodobý produkt, ktorý má zabezpečovať ochranu blízkych osôb pred finančnými dôsledkami vašej smrti. Zároveň je možné ho využiť ako sporiaci alebo investičný produkt, ktorým je možné zhodnotiť vložené prostriedky.

V prípade, že sa v rodinnom rozpočte objaví diera, mohlo by sa zdať, že zrušenie poistky je pomerne pohodlným a rýchlym riešením, ako ju zalepiť.

Opak je pravdou.
[celý článok]

Drobní podnikatelia, chráňte sa
30. 12. 2009 z hnonline.sk
Začali ste podnikať ako živnostník, prípadne podnikáte ako fyzická osoba a po nociach vám nedá spať predstava škody, ktorú spôsobíte svojim zákazníkom či obchodným partnerom a budete im ju musieť nahradiť?
Mali by ste vedieť, že si toto riziko môžete poistiť. Vhodná poistná ochrana vám zaistí nielen nerušený spánok, ochráni vaše podnikanie pred náhlymi a nepredvídateľnými výdavkami.
Pri podnikaní ručí podnikateľ (malý, stredný podnikateľ, živnostník) za svoje záväzky celým svojím majetkom. Legislatíva tiež hovorí, že každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou....
[celý článok]
Poistnú udalosť môže spôsobiť aj kapor
24.12.2009
Najkrajšie sviatky roka - Vianoce prinášajú nielen radosť a pohodu, ale neraz, vďaka súhre náhod alebo nepozornosti aj rôzne kuriózne poistné udalosti.
[celý článok]

Poistenie EuroGAP
27.11.2009 mag
Doporučujeme ako doplnok k havarijnému poisteniu. Eliminuje stratu hodnoty vozidla pri totálnej škode. Jeho význam stúpa hlavne teraz pri nepomere nízkych predajných cien mv a zvyšujúcich sa nákladov na opravu(ceny náhradných dielov a prác v servise sa naopak zvyšujú). Ako novinku toto poistenie v súčasnosti v svojom portfóliu prezentuje aj poisťovňa Wustenrot pod názvom SuperGAP. v najbližšej dobe Vám prinesieme analýzu poistných podmienok od oboch poisťovní ktoré toto poistenie nezávisle od havarijného poistenia na našom trhu ponúkajú.
Poistenie EuroGAP
Porovnanie asistenčných služieb k PZP
Aké asistenčné služby poisťovne ponúkajú k PZP nájdete tu ...[celý článok]
Vyjadrenie ING k rozdeleniu bankových a poisťovacích aktivít ING Group
29.10.2009
Radi by sme bližšie komentovali včerajšiu informáciu ING Group o tom, že skupina oddelí svoje bankové a poisťovacie aktivity a postupom času poisťovníctvo osamostatní. K osamostatneniu môže prísť viacerými spôsobmi – priamou verejnou ponukou akcií, predajom, alebo kombináciou oboch variantov. K rozdeleniu spoločnosti príde na základe dohody s Európskou komisiou, ktorá vedie veľmi podobné vyjednávania aj s ďalšími finančnými inštitúciami, ktorým v čase krízy pomohli vlády štátov Európskej únie.
Proces oddelenia má dlhodobejšie trvanie a dokončený by mal byť do konca roku 2013.

Životná poisťovňa a Penzijný fond ING sú jednotkou v regióne stredná Európa a hrajú zásadnú rolu v globálnej ING. Za tretí štvrťrok vykázala ING Group zisk 750 mil EUR, z čoho viac ako 60 % bolo generované poisťovacou časťou skupiny.

Rozhodnutie ING Group nemá na aktuálne aktivity ING na Slovensku a v Českej republike žiadny dopad. ING pokračuje v každodenných obchodných aktivitách ako doteraz a aj naďalej plánuje rozvíjať svoje produktové portfólio a zlepšovať servis klientom.

Situácia sa nemení ani pre klientov. Ich zmluvy sú a budú platné v rovnakom znení, bez ohľadu na to, či bude ING pokračovať na slovenskom a českom trhu pod svojou súčasnou značkou, alebo či jej aktivity v budúcnosti prípadne prevezme niekto iný. Vklady na ING Konte sú aj naďalej súčasťou ING Bank, ktorá ostane aj v budúcnosti súčasťou ING Group a sú a budú v bezpečí a poistené ako doteraz.

ING si zakladá na férovom prístupe ku klientom, zamestnancom a verejnosti a v rámci svojej etiky bude jednať aj naďalej.

Upozornenie Národnej banky Slovenska na nepovolenú činnosť spoločnosti Worldclearing US LLC
12. 10. 2009 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje potenciálnych klientov obchodnej spoločnosti Worldclearing US LLC - vkladateľov a investorov na nepovolenú podnikateľskú činnosť tejto obchodnej spoločnosti, t. č. so sídlom 50 California Street Suite 1500, 94111 San Francisco, California, USA.

Z upozornenia Policajného zboru zaslaného Národnej banke Slovenska je zrejmé, že spoločnosť Worldclearing US LLC, vyvíja na území Slovenskej republiky také aktivity, na ktoré je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, pričom uvedenej spoločnosti také povolenie nebolo udelené. Podstatou týchto aktivít je oslovovanie potenciálnych klientov na investovanie finančných prostriedkov do penzijného fondu U.A.E. Pension Fund, ktorý sídli v Spojených arabských emirátoch. Fond je určený fyzickým osobám vo veku 18 až 67 rokov a je zriadený pre 50 000 účastníkov z celého sveta. Spoločnosť Worldclearing US LLC ponúka prostredníctvom U.A.E. Pension Fund možnosť získania finančnej kompenzácie do 80 000 € po vložení jednorazového poplatku a po jeho naplnení a za získanie ďalšieho klienta ponúka sponzorskú odmenu 3 000 €.

Ide o nepovolené zhromažďovanie finančných prostriedkov od verejnosti, teda o činnosť na ktorú je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska. Uvedená činnosť Worldclearing US LLC má znaky pyramídového systému.

Národná banka Slovenska, ako verejnoprávny orgán oprávnený udeľovať povolenia podľa zákonov regulujúcich finančný trh, upozorňuje verejnosť, že nevydala žiadne povolenie spoločnosti Worldclearing US LLC, ktoré by oprávňovalo túto obchodnú spoločnosť podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činností podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ani podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska vzhľadom na tieto skutočnosti dôrazne upozorňuje verejnosť, že vyvíjanie akýchkoľvek podnikateľských činností spoločnosťou Worldclearing US LLC na finančnom trhu Slovenskej republiky, na ktoré je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, je v rozpore s uvedenými zákonmi, vykonávanie investičných činností spoločnosťou Worldclearing US LLC nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít Worldclearing US LLC nepodliehajú ochrane podľa zákonov Slovenskej republiky.Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk


UNION - nový hráč na trhu PZP
24.09.2010 mag
Na trh PZP vstupuje nový hráč Union poisťovňa. Ak si chcete porovnať existujúce poistenie s kalkuláciou v tejto poisťovni, musíte si nájsť nový parameter svojho vozidla - celkovú hmotnosť ( nájdete v OEV/TP pod číslom 32 ). Cena poistného totiž závisí od výkonu v kW, veku držiteľa a celkovej hmotnosti vozidla - zavádza 6 hmotnostných kategórií vozidiel.
Už tradične pri uvádzaní nového produktu v PZP prináša aj Union benefity v podobe 50 % bonusu pre každého a zvýhodňuje vlastných poistencov ( aj zdravotnej poisťovne ). Aistenčné služby zabezpečuje EuroCross Assistance - partner Unionu aj pri cestovnom poistení.
Limity plnenia sú momentálne vyššie ako je štandard 3 mil/3 mil eur, resp. pre vodičov cestujúcich často do zahraničia 5 mil/5 mil. eur, pri min. rozdiele v cene poistného ( + 5% ). Pri uzatvorení zmluvy dostane klient prísľub vrátenia 10% poistného ak za 10 mesiacov nespôsobí žiadnu škodu vo forme prílohy k poistnej zmluve " Garancie odmeny pre zodpovedného vodiča ". PZP od Unionu odporúčame pre intenzívne jazdiacich vodičov v zahraničí kvôli preverenej kvalite asistenčnej služby a vysokým sumám poistného krytia, samozrejme bude cenovo naj výhodnejšie najmä pre vozidlá s výkonom do 65 kW s celkovou hmotnosťou do 1450 kg teda hlavne pre kategóriu malých áut.
V rámci jesennej kampane budú zmluvy zlosovateľné a 121 štastlivcov dostane od Unionu bezplatne poistenia na 10 rokov. Nabudúce Vás oboznámime s ďalšímí novinkami, ktoré pripravili poisťovne v rámci približujúcej sa kampane zverejnenia nových sadzieb PZP.

Pri 30-ročnej hypotéke vrátite dvakrát viac ako ste si požičali
Najmä dlžník s rodinou by mal vážne uvažovať pri hypotéke aj na krytím rizík prostredníctvom životného poistenia. Smrť živiteľa alebo jeho invalidita po úraze či chorobe by mohla rodinu v tom najhoršom prípade pripraviť aj o strechu nad hlavou.
viac nájdete tu...[celý článok]
AKO SI VYBRAŤ HAVARIJNÉ POISTENIE
1. HRANICA TOTÁLNEJ ŠKODY
Prvoradé je kritérium koľko dostanem za svoje auto ak mi ho ukradnú, alebo ostane z neho "šrot" po havárii by malo byť prvoradým pri výbere poistenia. Poisťovne pri havarijnom poistení hradia škody do výšky tzv. všeobecnej ceny vozidla, je to vlastne trhová cena ktorá zodpovedá stavu vozidla pred poistnou udalosťou. Ak cena opravy prekročí všeobecnú hodnotu vozidla ( VHV) prehlási poisťovňa že ide o tzv. totálnu škodu. Podľa poisťovne oprava vozidla je ekonomicky neúčelná, náklady na opravu by prekročili sú VHV vozidla stanovenú v poistných podmienkach tej ktorej poisťovne :

Allianz-Slovenská poisťovňa 70 % Kooperativa poisťovňa 90 %
Wüstenrot poisťovňa 90 % Generali Slovensko 85 %
Uniqa poisťovňa 100 % Groupama poisťovňa 90 %
Komunálna poisťovňa 90 % ČSOB Poisťovňa 80 %
QBE Poisťovňa 100 %

Tieto percentá, často rozhodujú o tom či Vám poisťovňa preplatí celú výšku škody ( po odpočítaní spoluúčasti ), alebo v prípade totálnej škody sumu zníženú nielen o udané % v poistných podmienkach ale aj o hodnotu použiteľných dielov vozidla a samozrejme o spoluúčasť.

2. ROZSAH POISTENIA, SPOLUÚČASŤ, AKCEPTOVATEĽNÁ NH OPRÁV
Ďalej odporúčam venovať pozornosť spoluúčasti a výlukám z poistenia ( obvykle sú vylúčené pneumatiky, ak nedošlo k inému poškodeniu vozidla a rovnako prepätie skrat v elektroinštalácii a ak nedošlo k požiaru, alebo nie sú viditeľné vonkajšie škody napr. na čalúnení a pod., ale aj úmyselné založenie požiaru, výbušného systému... ) rovnako ako rozsahu - čo je poistené - obvykle sú to riziká živelné - požiar, výbuch, povodeň... havarijné - stret vozidiel, náraz vozidla, ...a krádeže - poškodenie vozidla, vandalizmus, odcudzenie časti vozidla - pri týchto škodách je potrebné VŽDY VOLAŤ NA MIESTE POLÍCIU.
Spoluúčasť je podiel ktorým sa podieľate na každej škode na vašom vozidle. Obvykle sa pohybuje v percentách, štandard je 5% min. 166,-Eur, ale sú aj poisťovne s hradením od 66,- Eur, alebo aj od 0 Eur.

3. BONUS – MALUS
Rovnako odporúčam zvážiť poistenie ktoré Vás odmeňuje za to že nemáte žiadne škody - poistenie s BONUSOM, ale aj trestá za Vami spôsobenú škodu navýšením poistného – MALUS - ( podľa podmienok a výšky zavinených škôd od 10% až do 75 % pôvodného poistného ) a bezbonusové poistenie kde nehodovosť neovplyvňuje výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie.

4. CENA
Cenu poistného si každá poisťovňa určuje na základe vlastných kritérií, preto kým u jednej poisťovne je daný typ mv, považovaný za nadštandardný ( nie výbavou ale hlavne cenou opravy a náhradných dielov ) u inej poisťovne je tento typ poisťovaný za zvýhodnenú sadzbu. Ceny sa dnes pohybujú v rozsahu podľa typu poistenia od 1,6 do 3,5 % z novej ceny auta.
Podpisom na poistnej zmluve potvrdzujete, že ste sa oboznámili aj s poistnými podmienkami, ktoré obsahujú nielen rozsah Vašich nárokov pri škode, ale aj Vaše povinnosti, preto neodporúčam uzatvárať poistenie bez toho aby ste ich neprečítali.

A na koniec otázka : Do akého veku auta sa mi oplatí havarijné poistenie ?
Neoplatí sa len vtedy ak máte pripravenú finančnú rezervu vo výške trhovej ceny mv na jeho spojazdnenie v prípade škody.
mg 20.04.2009
PZP len na technický rok
mg10.02.2009
Kooperatíva poisťovňa s účinnosťou od dnešného dňa, zastavila predaj produktov PZP na kalendárny rok a na dobu určitú. Nasledovala tak partnerskú spoločnosť Komunálnu poisťovňu, ktorej predstavenstvo rozhodlo o ukončení predaja týchto produktov k 20.01. tohto roka. V dnešnej dobe je teda možné uzatvoriť produkt "PZP" len na technický rok, t.j. s najkratšou poistnou dobou 12 mesiacov od uzatvorenia poistenia.
Koniec uzatvárania PZP na kalendárny rok
21.01.2009 mg
Predstavenstvo spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group rozhodlo s účinnosťou od 20.01.2009 o ukončení uzatvárania Povinného zmluvného poistenia za škody z prevádzky motorového vozidla ( PZP ) na kalendárny rok. Po tomto rozhodnutí už ostala len jedna poisťovňa ( Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna insurance group ), ktorá ponúka uzatvorenie PZP na kalendárny rok. Je však veľmi pravdepodobné že sa pridá ku konkurencii a tým sa skončia preteky a handlovanie o poistencov pred koncom roka. Určite sa skončí aj nekonečné zľavňovanie poistiek a otvorí sa priestor na sledovanie a odmeňovanie bezškodových klientov a uplatňovanie bonusu, ale aj malusu pre škodových klientov.

Poisťovňa roka 2008: Kooperativa
Hodnotiaci model sa nezmenil. Vychádza z individuálnych údajov podľa medzinárodných účtovných štandardov, ktoré poisťovne reportujú národnej banke a poskytli ich aj TRENDU. Ten ich porovnáva s výsledkami zverejnenými vo výročných správach, ktoré overili audítori a všetky potvrdili výrokmi bez výhrad. Najvyššie, až polovičné zastúpenie v hodnotiacom modeli majú tri pomerové ukazovatele ziskovosti. Pätinovú váhu má hodnotenie dynamiky, merané medziročnou zmenou trhového podielu na čistom zaslúženom poistnom. Zvyšné dva indikátory sledujú prevádzkovú nákladovosť a škodovosť.
1. Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 13,95
2. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 12,80
3. Amslico AIG Life poisťovňa, a.s., Bratislava 11,45
4. QBE poisťovňa, a.s., Bratislava 10,60
5. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., Bratislava 10,40
6. Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Bratislava 10,10
7. Wüstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava 10,05
8. Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava 9,80
9. ING Životná poisťovňa, a.s., Bratislava 9,75
10. Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava 9,63
Do hodnotenia sa kvalifikovalo 18 poisťovní. Vylúčené boli tie, ktoré v roku 2007 hospodárili so stratou, respektíve postúpili zaisťovateľom viac ako 60 percent celkového predpísaného poistného. Výsledné skóre je váženým priemerom bodových ziskov pri jednotlivých hodnotených ukazovateľoch podľa uvedených váh. Počet bodov vychádza z poradia – najlepšia poisťovňa podľa daného ukazovateľa získava 18 bodov, najhoršia jeden bod. Za najlepšiu sa považuje najvyššia, v prípade ukazovateľov nákladovosti naopak najnižšia hodnota. V hodnotení boli použité individuálne údaje podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS.

Začína povinné zmluvné handrkovanie
30.10.2008
Napriek tomu, že ceny PZP za ostatné roky stagnovali, stal sa tento segment pre sprostredkovateľské firmy zaujímavý. Dokážu totiž vybaviť lepšie ceny a výrazné zľavy bez toho, aby sa klient musel zaoberať čakaním v pobočkách.
viac...[celý článok]
Lacná poistka veľakrát nepomôže
24.4.2008
Najmä pri havarijných poistkách klient dostane takú kvalitu, akú si zaplatil.
...platí poučka, že klient dostane len to, za čo si zaplatil. Lacná poistka je skvelou len dovtedy, kým sa s autom niečo nestane, potom si začne motorista nadávať, že radšej mal dať o pár stoviek viac...[celý článok]
Ak má životná poistka chrániť pred požadovanými rizikami, treba si ich všímať
26.2.2008
...pripoistenie trvalého poškodenia následkom úrazu. Podstata spočíva v tom, že ak človek ostane nevládny či následkom úrazu – napríklad po autohavárii – neschopný pracovať, toto poistenie by mu malo nahradiť ušlý zárobok....
Kto úplne ochrnie a ostane mu napríklad popri starostlivosti o rodinu povinnosť platiť ešte aj hypotéku, potrebuje počítať rádovo s miliónovou poistnou sumou...
Málokto si dôležitosť tohto pripoistenia pri uzatváraní poistky plne uvedomuje...klient príde o dva prsty, má nárok na náhradu zhruba vo výške 10 percent poistnej sumy. Čo znamená aj pri polmiliónovej sume len 50-tisíc korún........[celý článok]

Poistenie a investovanie do fondov FIDELITY
GPS Global Profit System je poistný program spájajúci životné poistenie s investovaním do podielových fondov.
[dokument]

    Výpočet objemu alkoholu v krvi

Novinky EmailomPartneri


Partnerské poisťovne

On-line objednávka


HORNET autosklo


Zaujímavé odkazy


Nájdite poisťovňu vinníka Vašej nehody

Váš poradca pri predaji realít